Kontakt 

Husinspektør: Birna Bäck
Træffes bedst alle dage 17-19

Administrator Allan Bäck 

Email: kontakt@skt-johannes-gaarden.dk

Skt. Johannes Gården
Blegdamsvej 1 B
(bag Skt. Johannes Kirke)
2200 København NSkt. Johannes Gårdens ledelse

Allan Bäck

Formand

AdministratorOle Marquard

Næstformand

Revisor 


Elisabeth Nystad

Bestyrelsesmedlem

Musikmedarbejder i DR 

 Bjarke Kværnø

Bestyrelsesmedlem

Lagerchef

Marie Skovboel

Bestyrelsesmedlem

Bogholder

Ditte Andersen

Bestyrelsesmedlem

Kordegn og selvstændig