Hvad er Skt. Johannes Gården?

Skt. Johannes Gården er en selvejende institution, der er oprettet af Skt. Johannes Sogns Menighedssamfund som kombineret institutions- og menighedsbygning. Skt. Johannes Gårdens virke sker på et kristent grundlag.
Institutionen indeholder lokaler for børnehave, fritidshjem og fritidsklub, der er samlet i en selvejende integreret børne- og ungeinstitution.

Derudover danner Skt. Johannes Gården rammer for det frivillige, kirkelige arbejde herunder KFUM-Spejderarbejde og Menighedssamfund.
Endelig lejes lokalerne ud til undervisning, kurser, konferencer, foreninger, frikirker, møder og fester i forbindelse med kirkelige handlinger og lignende arrangementer.

Skt. Johannes Gårdens historie.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Klasselærere porttitor augue en turpis porttitor maximus. Nulla luctus Elementum felis, sit amet condimentum Lectus rutrum own.

Efter flere års indsamlinger, der begyndte under 2. verdenskrig, havde man de nødvendige penge, og en byggetilladelse var også parat i 1946. Men efter krigen var det vanskeligt at få materialer af den nødvendige kvalitet, så byggeriet blev udskudt.

Stat og kommune, som man samarbejdede med, meddelte i begyndelsen af 1950erne, at de store årgange af børn og unge, der ville komme de følgende år, stillede nye krav til en sognegård.

Menighedssamfundet, der var bygherre, skiftede derfor arkitekt og planerne for en kombineret sognegård med menighedslokaler samt børnehave, fritidshjem og ungdomsklub blev realiseret gennem en ny tegning af arkitekt H. Remark.

Skt. Johannes Gården er indviet den 4. april 1960 i overværelse af daværende tronfølger prinsesse Margrethe.

Fra slutningen af 1930erne var et menighedshus med tilhørende børnehave et stort ønske i Skt. Johannes Sogn. Menighedssamfundet tog initiativ til at opfylde dette ønske. Menighedssamfundet var og er en privat forening med medlemmer, som er knyttet til Skt. Johannes Kirke og som ønsker at tage medansvar for et aktivt kristenliv uden for gudstjenesterne gennem det meste af de frivillige kirkelige aktiviteter i sognet.


I samarbejde mellem kirkeministeriet, socialministeriet, Københavns kommune og Menighedssamfundet blev Skt. Johannes Gården rejst. Byggesummen var 1.2. millioner kr. hvoraf Menighedssamfundet indskød 10%. Resten af udgifterne blev finansieret ved kreditforeningslån. Byggekomitéens ledelse var Skoleinspektør Alfred Larsen, hovedbogholder Alf Berget og sognepræst Otto Behrendt.

Allerede i september 1959 kunne børnehaven og fritidshjemmet åbne, mens hele Skt. Johannes Gården med klub og festsal blev indviet den 4. april 1960.


Skt. Johannes Gården blev juridisk en selvejende institution, hvortil Menighedssamfundets styrelse vælger bestyrelsen.

De første 30 år blev de 3 børne- og ungeinstitutioner drevet som en integreret del af Skt. Johannes Gården, men med indførelse af driftsoverenskomster og forældrebestyrelser fik institutionerne større selvstændighed med egne bestyrelser.

I 2008 blev børnehave, fritidshjem og fritidsklub lagt sammen til: Skt. Johannes Gårdens integrerede børne- og ungeinstitution med egen bestyrelse på 9 medlemmer, hvoraf de seks vælges med to fra hver af institutionens afdelinger og de tre sidste vælges af og blandt bestyrelsen for Skt. Johannes Gården. Bestyrelse for den selvejende integrerede institution driver nu denne og har driftsoverenskomst med Københavns kommune og lejekontrakt med Skt. Johannes Gården.

Ud over institutionerne rummer Skt. Johannes Gården i dag også lokaler til menighedsarbejdet, som Menighedssamfundet arrangerer og det, som de faste præster ved kirken står for herunder konfirmandundervisning. Desuden har sognets KFUM-Spejdergruppe sine lokaler, ligesom der  er flere evangeliske menigheder, der holder deres møder og gudstjenester i Skt. Johannes Gården samt flere AA-grupper. Herudover benytter adskillige af områdets beboerforeninger lokalerne til deres generalforsamlinger, og mange af de kirkelige handlinger afsluttes festligt i Skt. Johannes Gårdens lokaler, der kan lejes til formålet.